Marta Šandová

Marta Šandová

Mnoho školních úspěchů ve třetí třídě 

přeje třídní učitelka Marta Šandová

sobota, 25 leden 2014 15:49

Mgr. Marta Šandová

učitelka 1. stupeň

Vzdělání
Pedagogická fakulta UK Praha, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Další vzdělávání
Specifické poruchy učení a jejich náprava
Tvořivá škola – činnostní učení
Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky
Čtení a psaní genetickou metodou
Grafologická unie – psychologie a grafologie

Aktivity ve škole
Metodik pro I. stupeň – 1. a 2. třídy

Uvádějící učitel
Rada školy
Akce s dětmi – výlety a školy v přírodě

 

Zájmy
Literatura, hudba, rekreační sport, vaření.

Co mě ve škole nejvíc bavilo?
Tělocvik a občas matematika.

Strana 2 z 2

Kontaktní informace

Třidní učitel
Mgr. Viktor Turok
E-mail: turok@horackova.cz

zobrazit kontakty na školu

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naší školu pomocí virtuální prohlídky