čtvrtek, 12 září 2019 00:00

Rozvrh jazykových kurzů 2019/2020

Napsal(a)

 

Název kurzu

pondělí

úterý

středa

Primary English 1 (1.třídy)

14.00 – 15.00
Martincová 2.A

14.00 – 15.00
Mayerová 2.C

14.00 – 15.00
Páleníková 2.C

Primary English 2 (2.třídy)

14.00 – 15.00
Petrů A6

14.00 – 15.00
Petrů A6

14.00 – 15.00
Havelková 3.B

Primary English 3 (3.třídy)

14.00 – 15.00
Mayerová 3.B

14.00 – 15.00
Bohus 3.C

14.00 – 15.00
Foltýnová A5

STARTERS (4. třídy)

14.30 – 15.30
Bohus 5.B

14.30 – 15.30
Skřivánková 3.A

14.30 – 15.30
Landová 4.C

MOVERS (5. třídy)

14.30 – 15.30
Arash 5.A


KURZ ZRUŠEN

 14.30 – 15.30
Polok M. 5.A

Key (6. třídy)

15.40 – 17.00
Popiolková 6.A

15.40 – 17.00
Bohus A6
 

15.40 – 17.00
Bursíková 6.B

Preliminary (7., 8. a 9. třídy)

15.40 – 17.10
Petrů A6

15.40 – 17.10
Landová 7.B

15.40 – 17.10
Landová 6.C

First (8. a 9. třídy)

15.40 – 17.10
Vacek N2

15.40 – 17.10
Polok L. A4

15.40 – 17.10
Vacek 7.C

Večerní First

  17.45 – 19.15
Vacek A4 Advanced

 

 

16.15 – 17.45
Thámová N2

Večerní Advanced

    18.00 – 19.30
Thámová N2

 

Všechny kurzy probíhají 1 krát týdně.

Prvostupňové děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 minut.

Kurz Key trvá 80 minut.

Kurzy Preliminary, First, Advanced trvají 90 minut.

Pod časem konání je uvedena učebna, ve které kurz probíhá, a jméno vyučujícího.

 

Bener