• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English
Jazykové kurzy

Jazykové kurzy

 Ve školním roce 2014/2015 složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2) nebo CAE (C1) 49 žáků naší školy a bývalých žáků .

Termíny důležitých akcí jazykových kurzů a dny, kdy se kurzy nekonají (z důvodu prázdnin, ředitelských dnů a tradičních akcí školy).

Po kliknutí na detail článku si můžete stáhnout přihlášku na jazykové kurzy pro školní rok 2019/2020.

pondělí, 03 červen 2019 00:00

Rozvrh kurzů 2019/2020

Pro přechod na rozvrh kurzů klikněte ZDE.

neděle, 02 červen 2019 00:00

Ceny kurzů 2019/2020

 Tabulka s cenami jednotlivých kurzů v detailu článku. Uvedená cena je za celý školní rok.

Ve školním roce 2013/2014 složilo jednu z mezinárodně uznávaných zkoušek z anglického jazyka KET (úroveň A2 podle Evropského referenčního rámce) PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) nebo CPE (C2) 44 žáků naší školy a bývalých žáků .

úterý, 05 listopad 2013 00:00

British Council

Garantem Cambridgeských zkoušek je v ČR British Council Czech Republic, kontakt níže:

                                                                                                   http://www.britishcouncil.org/czechrepublic.htm

 

čtvrtek, 12 září 2019 00:00

Rozvrh jazykových kurzů 2019/2020

 

Název kurzu

pondělí

úterý

středa

Primary English 1 (1.třídy)

14.00 – 15.00
Martincová 2.A

14.00 – 15.00
Mayerová 2.C

14.00 – 15.00
Páleníková 2.C

Primary English 2 (2.třídy)

14.00 – 15.00
Petrů A6

14.00 – 15.00
Petrů A6

14.00 – 15.00
Havelková 3.B

Primary English 3 (3.třídy)

14.00 – 15.00
Mayerová 3.B

14.00 – 15.00
Bohus 3.C

14.00 – 15.00
Foltýnová A5

STARTERS (4. třídy)

14.30 – 15.30
Bohus 5.B

14.30 – 15.30
Skřivánková 3.A

14.30 – 15.30
Landová 4.C

MOVERS (5. třídy)

14.30 – 15.30
Arash 5.A


KURZ ZRUŠEN

 14.30 – 15.30
Polok M. 5.A

Key (6. třídy)

15.40 – 17.00
Popiolková 6.A

15.40 – 17.00
Bohus A6
 

15.40 – 17.00
Bursíková 6.B

Preliminary (7., 8. a 9. třídy)

15.40 – 17.10
Petrů A6

15.40 – 17.10
Landová 7.B

15.40 – 17.10
Landová 6.C

First (8. a 9. třídy)

15.40 – 17.10
Vacek N2

15.40 – 17.10
Polok L. A4

15.40 – 17.10
Vacek 7.C

Večerní First

  17.45 – 19.15
Vacek A4 Advanced

 

 

16.15 – 17.45
Thámová N2

Večerní Advanced

    18.00 – 19.30
Thámová N2

 

Všechny kurzy probíhají 1 krát týdně.

Prvostupňové děti (Primary English, Starters a Movers) mají kurz dlouhý 60 minut.

Kurz Key trvá 80 minut.

Kurzy Preliminary, First, Advanced trvají 90 minut.

Pod časem konání je uvedena učebna, ve které kurz probíhá, a jméno vyučujícího.

 

úterý, 04 červen 2019 00:00

Přehled kurzů 2019/2020

Naše škola nabízí ucelený systém jazykových kurzů pro žáky od prvního do devátého ročníku naší školy. Těm, kteří již studium na naší škole ukončili, umožňujeme v kurzech pokračovat a dosáhnout požadované jazykové úrovně. Kurzy jsou otevřeny i pro rodiče a sourozence našich žáků.

Strana 5 z 6

Bener