Novinky

Výsledky doplňovacího řízení do 6. ročníků naleznete v tomto článku.

Hledáme pracovnici/pracovníka úklidu.

Vážení rodiče, i letos budou v naší škole po dobu letních prázdnin probíhat letní příměstské tábory.

Vážení rodiče, sportovní kroužky se nebudou konat od 31.5 - 4.6.2021

Škola bude vypisovat doplňující řízení pro zájemce o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/22. Podrobnosti naleznete v tomto článku.

Vážení rodiče, na základě informace od ekonomky školy pí. Koželuhové

Protože došlo k obnově prezenční výuky na školách, proběhnou pro žáky jazykových kurzů zkoušky nanečisto. Více na Jazykové kurzy

Vážení rodiče, kroužek drátování v tomto školním roce nebude již otevřen. 

Divadelní kroužek obnovuje činnost.

Vážení rodiče,

v detailu tohoto článku najdete konečné výsledky zápisu do 1. tříd.

Vážení rodiče, sportovní kroužky od 17.5 v normálním režimu.

Z důvodu mimořádné situace (distanční výuka, omezení akcí) nebudeme v letošním školním roce provádět hromadné registrace ke zkouškám na British Council.

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

Náš projekt s názvem „Jazyky cesta k porozumění“ byl nominován na ocenění za výjimečný přínos učitelů a jejich škol ve vzdělávání.  

Strana 1 z 24

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021