sobota, 12 srpen 2023 00:00

Přehled kurzů 2023/2024

Napsal(a)

Naše škola nabízí ucelený systém jazykových kurzů pro žáky od prvního do devátého ročníku naší školy. Těm, kteří již studium na naší škole ukončili, umožňujeme v kurzech pokračovat a dosáhnout požadované jazykové úrovně. Kurzy jsou otevřeny i pro rodiče a sourozence našich žáků.

Počty kurzů jednotlivých jazykových úrovní přizpůsobujeme zájmu našich žáků. V nabídce níže najdete všechny kurzy, které jsme v případě zájmu schopni nabídnout v tomto školním roce. Jsou seřazeny vzestupně od kurzu Primary - Level 1 pro naše prvňáčky až po nejvyšší kurz Proficiency, který je určen pro naše absolventy, kteří chtějí angličtinu studovat na VŠ.

Kurzy Primary (Level 1, Level 2, Level 3)- kurzy pro žáky 1. - 3. tříd

Cambridge English: Young Learners - kurzy pro žáky 4. a 5 ročníků, sourozence CEFR: A1

Cambridge English: Key for Schools  - kurz pro žáky 6. ročníků, sourozence CEFR: A2

Cambridge English: Preliminary for Schools- kurz pro žáky 7., 8. a 9. ročníků, sourozence CEFR: B1

Cambridge English: First/First for School - kurz pro žáky 8. a 9. ročníků, absolventy, rodiče, sourozence CEFR: B2

Cambridge English: Advanced - kurz pro absolventy, rodiče, sourozence CEFR: C1

Cambridge English: Proficiency - kurz pro absolventy, rodiče, sourozence CEFR: C2

Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vyberete, pokud se potřebujete dozvědět víc, kontaktujte nás na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Proficiency - nejvyšší z Cambridgeských zkoušek

 Přípravné kurzy ke zkoušce Cambridge English: Proficiency (dříve CPE) - kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného rodilého mluvčího.

Kurz k přípravě na tuto nejvyšší Cambridgeskou zkoušku z všeobecné angličtiny trvá dva roky a je určen pro zájemce, kteří chtějí studovat nebo případně i vyučovat anglistiku.

Kurz probíhá 1x týdně v délce 90 minut, počet žáků ve skupině 5 - 8, v ceně kurzovného je učebnice, 2x zkoušky na nečisto, v případě úspěšného absolvování jarních zkoušek nanečisto certifikát školy s potvrzením dosažené jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Začlenění zkoušky v CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages): (C2).

Na této úrovni  žák po krátkém přizpůsobení rozumí bez obtíží rodilým mluvčím hovořícím o jakémkoliv tématu. Je schopen číst složité texty i literární díla a pojednání s abstraktním zabarvením. Při konverzaci vyjadřuje jemné významové odstíny, používá idiomatické vazby. Pokud něco nedokáže vyjádřit, bez problémů to obchází jinou formulací, bez narušení hovoru. Umí popisovat odborné texty apod.

Zpět na přehled kurzů.

Advanced-studium v angličtině nebo práce v zahraniční firmě

 Přípravné kurzy ke zkoušce Cambridge English: Advanced (dříve CAE)

Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce z nejvyšších ročníků a absolventy. Příprava k této náročné zkoušce je rozložena do dvou ročníků. V hodinách jsou zdokonalovány všechny dovednosti požadované ke zkoušce, rozšiřována slovní zásoba, znalost idiomů, frázových sloves, hovorové i formální angličtiny, seznámení s různými styly, které jsou vyžadovány u zkoušky.

 Kurz probíhá 1x týdně v délce 90 minut, počet žáků ve skupině 10 - 16, v ceně kurzovného je učebnice, 2x zkoušky na nečisto, v případě úspěšného absolvování jarních zkoušek nanečisto certifikát školy s potvrzením dosažené jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Začlenění zkoušky v CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages): (C1).

Na této úrovni je žák schopen rozumět velmi náročným i odborným textům. Umí plynule komunikovat na jakékoli téma i na akademické úrovni. Umí napsat velmi dobře vystavěný text formálního i neformálního charakteru.

Zpět na přehled kurzů.

First - doporučená úroveň pro studium v zahrančí

 Přípravné kurzy ke zkoušce Cambridge English: First/ First for Schools (dříve FCE/FCE for schools).

Žáci naší školy většinou skládají zkoušku First for schools, její obsah je přizpůsoben slovní zásobou a tématicky přizpůsoben jejich věku a životním zkušenostem. Absolventi a rodiče si mohou vybrat mezi oběma zkouškami. Jazyková úroveň (i platnost získaného certifikátu) je u zkoušek First a First for Schools identická.

Tyto kurzy jsou zaměřeny na veškeré zkouškové dovednosti: poslech, porozumění čtenému textu, psaní formálních i neformálních textů, komunikační dovednosti, znalost gramatiky a slovní zásoby. V každém školním roce jsou kurzy vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni). Systém střídání učebnic tak umožní žákům se připravovat ke zkoušce First podle potřeby jeden nebo dva roky.

Kurz probíhá 1x týdně v délce 90 minut, vyučuje kvalifikovaný český učitel, počet žáků ve skupině 13 - 16, v ceně kurzovného je učebnice, 2x zkoušky na nečisto, v případě úspěšného absolvování jarních zkoušek nanečisto certifikát školy s potvrzením dosažené jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Začlenění zkoušky v CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages): (B2).

Na této úrovni je žák schopen rozumět mluvenému i psanému jazyku jak v konkrétních, tak i abstraktních situacích. Je schopen plynule komunikovat s rodilým mluvčím a napsat text na jakékoli běžné téma ve formálním i neformálním stylu. Je schopen vyjádřit a zdůvodnit svůj názor a argumentovat svůj postoj.

Zpět na přehled kurzů.

Preliminary-zkouška na úrovni maturity z cizího jazyka

Přípravné kurzy ke zkoušce Cambridge English: Preliminary for Schools (dříve PET for schools).

Tyto kurzy jsou zaměřeny na zopakování a rozšíření slovní zásoby a gramatiky, poslechových dovedností, psaného i ústního projevu. Zkouška odpovídá úrovni základní maturity z cizího jazyka. V každém školním roce jsou kurzy vedeny podle jiné učebnice (na stejné úrovni). Systém střídání učebnic tak umožní žákům, aby se připravovali ke zkoušce Preliminary podle potřeby jeden nebo dva roky. Tyto kurzy je možné navštěvovat jako předstupeň přípravy ke zkoušce  First (dříve FCE).

Kurz probíhá 1x týdně v délce 90 minut, počet žáků ve skupině 13 - 16, v ceně kurzovného je učebnice, 2x zkoušky na nečisto, v případě úspěšného absolvování jarních zkoušek nanečisto certifikát školy s potvrzením dosažené jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Začlenění zkoušky v CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages): (B1).

Na této úrovni je žák schopen použít jazyk ve všech známých situacích, doma, ve škole, v práci i při cestování. Umí napsat krátký souvislý text, stručně popsat osoby i události a jednoduchým způsobem vyjádřit a zdůvodnit svůj názor.

Zpět na přehled kurzů.

Key - zeptám se na ulici, domluvím se v restauraci

V těchto kurzech si žáci upevní a prohloubí znalosti prvního stupně, rozšíří znalosti ze šesté třídy a současně se seznámí se zkouškou Cambridge English: Key for Schools (dříve KET for schools), která je o stupeň nižší a má téměř identický formát se zkouškou Preliminary for schools.

Kurz probíhá 1x týdně v délce 90 minut, počet žáků 13 - 16, v ceně kurzovného je učebnice, 2x zkoušky na nečisto, v případě úspěšného absolvování jarních zkoušek nanečisto certifikát školy s potvrzením dosažené jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Začlenění zkoušky v CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages): (A2).

Na této jazykové úrovni je žák schopen zvládnout každodenní písemný a mluvený projev na základní úrovni, porozumět jednoduchým otázkám a instrukcím, dokáže vyjádřit základní názory a potřeby, vyplnit formulář a napsat jednoduchý dopis či pohled osobního charakteru.

Zpět na přehled kurzů.

Young Learners - prostředí zkoušky v bezpečí domova

Starters (4. třída), Movers (5. třída)

Tyto kurzy jsou zaměřené na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky. Děti se v nich hravou formou seznámí s charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny.  Kurz je zakončen zkouškou na úrovni oficiální Cambridgské zkoušky a všechny děti obdrží při slavnostním předání certifikát.

Kurz probíhá 1x týdně v délce 60 minut, počet žáků v kurzu 14 - 15, učí kvalifikovaný český učitel. V ceně kurzu učebnice a 2x zkoušky na nečisto.

Zpět na přehled kurzů.

Primary English - kurzy pro nejmenší

Level I (1. třída), Level II (2.třída), Level III (3.třída)

Žáci 1. - 3. tříd hravou formou vstoupí do výuky angličtiny. V praktických činnostech a herních aktivitách si upevní slovní zásobu a gramatické jevy z běžných hodin angličtiny ve škole a samozřejmě se dozvědí i "něco navíc". V neposlední řadě si budou postupně  přivykat na úkoly, které se v následujících letech objeví v mezinárodních zkouškách.

Ve druhém pololetí třetí třídy děti začínají pracovat s knihou Starters, ve které postupně procházejí jednotlivé části zkoušky. Zkoušku Starters skládají v druhém pololetí 4. třídy.

Kurz probíhá 1x týdně v délce 60 minut, počet žáků ve skupině je maximálně 11 (Level 1), maximálně 12 (Level 2), maximálně 15 (Level 3). Vyučuje námi prověřený český lektor se zkušenostmi s touto věkovou kategorií žáků.

V kurzovném je zahrnuta cena učebnice, pracovní listy pro práci v hodinách a na konci roku testování výstupních znalostí a dovedností, které probíhá pro žáky atraktivní formou plnění úkolů ve vědomostní hře. Na konci hry získá každý účastník diplom, aby se svými úspěchy mohl pochlubit doma. 

Zpět na přehled kurzů.