Zájezd do jižní Anglie pro žáky 8. - 9. tříd 2023

Odesláním vyplněného formuláře přihlašuji své dítě na zájezd do jižní Anglie a současně souhlasím s uhrazením ceny zájezdu přesně dle pokynů cestovní kanceláře Kristof.

Beru na vědomí pravidla výběru účastníků zájezdu.

Zda bude vaše dítě vybráno na zájezd, rozhoduje za prvé bezproblémové chování žáka a za druhé pořadové číslo přihlášky. (O tom, zda bylo vaše dítě vybráno na zájezd, vás budeme informovat po skončení přihlašování.)

Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Nesprávný, nebo chybějící údaj
Duplicitní pokus o přihlášení - přihlášku se jménem dítěte, které ve formuláři nyní uvádíte, jsme již obdrželi.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023