Konkrétní informace o přijímání žáků do 6. ročníků budou zveřejněny ve 2. polovině školního roku 2021/22.

Do 3. ročníků pro školní rok 2021/22 nebudeme z kapacitních důvodů přijímat žáky.

 

 

Škola přednostně přijímá nové žáky do 1. a 6. ročníků. Přestupy žáků do ostaních ročníků je možné jen ve výjmečných případech a to pouze po individuálního dohodě s vedením školy. 

  

Požadavky z předmětů český jazyk, matematika, prvouka a anglický  jazyk.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021