Zápis do 1. tříd / Зарахування до першого класу

Napsal(a)

Zápis do 1. ročníku školního roku 2024/25 proběhne
ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2024.

Registrace k zápisu proběhne elektronicky od pondělí 25. 3. 2024 od 14.00 hodin na webové stránce zapisyonline.cz (stránka se otevře v novém okně). Registrace bude možná nejpozději do pondělí 8. 4. 2024 do 24.00 hodin, pořadí registrovaných uchazečů nemá vliv na výsledek zápisu.

 

Žáky budeme přijímat na základě kritérií přijímání žáků k základnímu vzdělávání. 

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce během zápisu v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o odklad povinné školní docházky doručí do školy rodiče během zápisů. 

 

Jak můžete pomoci dětem k úspěšnému zvládnutí zápisu nejen u nás,
ale i na kterékoli jiné základní škole?

1. Rozvíjejte grafomotoriku dítěte kreslením tužkou, malováním štětcem, hrou s kostičkami, korálky či kuličkami.

2. Pomozte dítěti se slovní zásobou - povídejte si s ním o všem co zažilo, čtěte mu pohádky, hrajte si se slovy (slovní fotbal, skládání jednoduchých slov z písmenek a rozkládání slov na písmenka).

3. V případě řečové vady navštivte co nejdříve logopeda a aktivně s dítětem cvičte správnou výslovnost.

4. Připomínejte dítěti pravidla slušného chování. Vaše dítě již určitě ví, kdy má pozdravit či poděkovat, komu vykat a komu tykat. Učte ho trpělivosti poslouchat druhé a neskákat do řeči.

5. Veďte je k samostatnosti.

6. Upevňujte správné návyky vašeho budoucího školáka.

Všechno důležité najdete také v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka a v příručce o školní zralosti Chystáme se do 1. třídy.

 

Přehled ulic, které jsou zařazeny do spádové oblasti naší školy vychází ze závazné vyhlášky  hl. m. Prahy č. 3/2024 o školských obvodech základních škol, která byla vyhlášena ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a zveřejněna na internetových stránkách hl. m. Prahy. Její účinnost je od 1. 4. 2024.

Pro vyhledání spádové školy můžete také využít aplikaci spádových škol, kterou vytvořil MHMP.

Bartákova   celá ulice
Horáčkova  celá ulice
Pujmanové  čísla 877 - 889
Květnových bojů  celá ulice
Stallichova  celá ulice
Jeremenkova  lichá čísla 107 - 153
Milevská  liché č. 3, 7, sudá čísla 18 - 36
Na Strži  lichá čísla 39 - 61
V Rovinách  lichá čísla 1 - 51

 

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný začátek školní docházky.          

Vedení školy s celým pedagogickým sborem

Naposledy změněno pondělí, 25 březen 2024 13:22

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024