Zápis do 1. tříd / Зарахування до першого класу

Napsal(a)

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/24 proběhne
ve středu 12. 4. a ve čtvrtek 13. 4. 2023.

Registrace k zápisu

Registraci k zápisu provedete vyplněním elektronické přihlášky, kdy si zároveň budete moci zarezervovat i hodinu zápisu. Prosíme Vás, abyste při rezervaci termínu zápisu přednostně zvolili středu 12. 4. 2023.

K zápisu s sebou přineste následující dokumenty:

1. podepsaný registrační list do prvního ročníku (žádost přijetí k základnímu vzdělávání) - ke stažení na tomto odkazu,
2. vyplněný a podepsaný formulář elektronické přihlášky – odkaz pro stažení formuláře najdete na konci e-mailu, který Vám bude doručen na zadanou e-mailovou adresu po dokončení elektronické registrace; po kliknutí na odkaz se formulář otevře a lze ho dovyplnit přímo v prohlížeči,
3. rodný list dítěte,
4. občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce, který dítě doprovází k zápisu.

V případě, že se zápisu ze závažných důvodů nebudete moci zúčastnit v zaregistrovaném termínu, prosíme Vás o sdělení této skutečnosti e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom termín mohli uvolnit pro případné další zájemce.

K zápisu se dostavte asi 5–10 minut před Vámi zvoleným časem.

Nahlédnutí do spisu je možné po objednání na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., termín je stanoven na úterý 9. 5. 2023 od 13.00 do 14.00 hodin.

Elektronickou přihlášku k zápisu vyplníte na tomto odkazu (odkaz se otevře v novém okně).


Для зарахування з собою принесіть підписані наступні документи:
1. реєстраційний лист до першого класу (запит на вступ до початкової освіти) - скачати на https://www.horackova.cz/skola-online/dokumenty-ke-stazeni/category/11-do-1-tridy,
2. заповнену форму заявки на вступ – посилання для заповнення форми можна знайти в кінці цієї електронної пошти (після натискання на посилання форма відкривається і може бути заповнена безпосередньо в браузері)
3. свідоцтво про народження дитини
4. паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, який супроводжує дитину до реєстрації,
5. посвідка на проживання та довідка про адресу проживання в Чеській Республіці.

У разі, якщо з поважних причин ви не зможете взяти участь у записі протягом зареєстрованого терміну, просимо повідомити про це електронною поштою на адресу Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., щоб ми могли звільнити цей термін для будь-яких інших охочих.
До реєстрації заходьте за 5-10 хвилин до обраного вами часу.

Перегляд справи можливий після замовлення за адресою Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., термін встановлено на вівторок, 9. 5. 2023 з 13.00 до 14.00 год.

Форма заявки на вступ - скачати на https://aplikace.zapisyonline.cz


Žáky jsme v minulém školním roce přijímali na základě následujících kritérií: kritérií přijímání žáků k základnímu vzdělávání. Kritéria pro tento školní rok budou zveřejněna cca měsíc před vlastním zápisem. 

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce během zápisu v roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Žádost o odklad povinné školní docházky doručí do školy rodiče během zápisů. 

 

Jak můžete pomoci dětem k úspěšnému zvládnutí zápisu nejen u nás,
ale i na kterékoli jiné základní škole?

1. Rozvíjejte grafomotoriku dítěte kreslením tužkou, malováním štětcem, hrou s kostičkami, korálky či kuličkami.

2. Pomozte dítěti se slovní zásobou - povídejte si s ním o všem co zažilo, čtěte mu pohádky, hrajte si se slovy (slovní fotbal, skládání jednoduchých slov z písmenek a rozkládání slov na písmenka).

3. V případě řečové vady navštivte co nejdříve logopeda a aktivně s dítětem cvičte správnou výslovnost.

4. Připomínejte dítěti pravidla slušného chování. Vaše dítě již určitě ví, kdy má pozdravit či poděkovat, komu vykat a komu tykat. Učte ho trpělivosti poslouchat druhé a neskákat do řeči.

5. Veďte je k samostatnosti.

6. Upevňujte správné návyky vašeho budoucího školáka.

Všechno důležité najdete také v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka a v příručce o školní zralosti Chystáme se do 1. třídy.

 

Přehled ulic, které jsou zařazeny do spádové oblasti naší školy z OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY o školských obvodech základních škol č. 2/12 ze dne 23. 3. 2023 Prahy, o školských obvodech základních škol

Pro vyhledání spádové školy můžete také využít aplikaci spádových škol, kterou vytvořil MHMP.

Bartákova   celá ulice
Horáčkova  celá ulice
Pujmanové  čísla 877 - 889
Květnových bojů  celá ulice
Stallichova  celá ulice
Jeremenkova  lichá čísla 107 - 153
Milevská  liché č. 3, 7, sudá čísla 18 - 36
Na Strži  lichá čísla 39 - 61
V Rovinách  lichá čísla 1 - 51

 

Přejeme Vám i Vašim dětem úspěšný začátek školní docházky.          

Vedení školy s celým pedagogickým sborem

Naposledy změněno středa, 17 květen 2023 08:58

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023