• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English
neděle, 13 únor 2022 18:39

Březnové zkoušky KET (Key) , PET (Preliminary) , FCE (First) a CAE (Advanced) nanečisto

Napsal(a)

Žáci, kteří uvažují o složení zkoušky KET, PET, FCE a CAE na British Council, si mohou sobotu 19. 3. 2022 zúčastnit konzultací ke zkouškám KET, PET, FCE a CAE. Celou zkoušku si mohou vyzkoušet u nás ve škole v reálném čase, včetně esejí a ústní části. Vyučující jim individuálně poradí, v čem by se měli zlepšit a na jaké části zkoušky zaměřit.

Zahájení akce je v 8.45 hod. v prvním patře školy. Zkoušky nanečisto všech úrovní začínají písemnými částmi, po jejich skončení pokračuje ústní zkoušení. Žáci jsou zkoušeni postupně ve dvojicích. Čas konání ústní části zkoušky se žáci dozvědí bezprostředně po skončení poslední písemné části. Konkrétní rozpis časů ústní části pro jednotlivé žáky bude upřesněn až v den zkoušky podle skutečného počtu zúčastněných. Vzhledem k plánovanému počtu účastníků a délce písemné části zkoušky se ústní část zkoušky u zkoušek FCE a CAE může protáhnout do pozdních odpoledních hodin.

Škola vykonává dohled nad žáky pouze v době, kdy konají písemnou část zkoušky.
Ukončení písemné části zkoušky:
KET – 11.10 hodin
PET – 11.40 hodin
FCE – 13.00 hodin
CAE – 13.20 hodin

V ostatním čase za účastníky akce mladší 18 let nesou zodpovědnost rodiče. Všichni účastníci zkoušek nanečisto (bez ohledu na věk) se v době, kdy se pohybují v prostorách a na pozemku PJZŠ Horáčkova, musejí chovat v souladu se školním řádem PJZŠ Horáčkova a ostatními závaznými právními předpisy platnými pro veřejné školství v ČR. V čase mezi písemnou a ústní částí zkoušky se účastníci mohou pohybovat i mimo areál školy.

Výsledky zkoušek nanečisto budou z větší části známy po skončení ústní části, celkové výsledky budou vyvěšeny na internetu (anonymně) do týdne.

S sebou: psací potřeby, přezůvky, velkou svačinu a pití.

Cena konzultací:

zkouška KET a PET 200 Kč
zkouška FCE 300 Kč
zkouška CAE 350 Kč

Platbu zašlete na účet školy 71694329/0800  (variabilní symbol pro žáky naší školy je shodný s VS pro ostatní školní platby) ostatní žáci bez variabilního symbolu. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Platbu také můžete zaplatit na místě před zahájením akce.

Vstup do budovy a odchod z budovy hlavním vchodem.

Na zkoušky nanečisto se můžete přihlásit do 12. 3. paní učitelce Kubešové na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.