• Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • KET (level A2) - Key English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • PET (level B1)
   Preliminary English Test
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • FCE (level B2)
   First Certificate in English
 • Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  Připravíme Vás ke Cambridgeským zkouškám všech úrovní
  • CAE (level C1)
   Certificate in Advanced English
  • CPE (level C2)
   Certificate of Proficiency of English

Zkoušky KET/PET/FCE/CAE nanečisto 2018

Napsal(a):  | 07.04.2018

Vážení rodiče,

na přelomu dubna a května si žáci budou moci přímo ve škole vyzkoušet zkoušky nanečisto KET, PET, FCE a CAE.

 Zkouška nanečisto bude obsahovat všechny části zkoušky včetně esejí a ústní části. Veškeré části opravují a hodnotí externí spolupracovníci.

Po absolvování zkoušky obdrží žáci certifikát  o dosažené jazykové úrovni podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento certifikát mohou použít jako přílohu k přihlášce na střední školy.

Pokud bude mít Vaše dítě zájem, je NUTNÉ, aby se přihlásilo nejpozději do 23. 4. 2018

Zájemci o zkoušku nanečisto se zapíší do formuláře na informační nástěnce kurzů KET / PET / FCE / CAE a napíší, o kterou zkoušku mají zájem. Pokud žáci navštěvují jazykové kurzy KET, PET, FCE a CAE, cena zkoušky nanečisto je již uhrazena v ceně kurzovného.

Žáci, kteří  kurzy nenavštěvují si mohou zkoušku vyzkoušet také, cena zkoušky je 300 Kč. Platby za zkoušky nanečisto je nutné uhradit do 23. 4. 2018  paní hospodářce.

U účastníků zkoušek nanečisto, kteří nejsou žáky školy, vykonává škola dohled nad žáky pouze v době, kdy konají písemnou část zkoušky.  

Výsledky jednotlivých žáků budou zveřejněny jmenovitě na http://www.horackova.cz/jk-aktuality do týdne od zkoušky nanečisto.

Termíny zkoušek nanečisto

zkouška

písemná část

ústní část

KET

Pátek 27. 4.

8.40 – 11.00 hod. školní jídelna

Pátek 27.4.

11.00 – 14.00 hod.

PET

 

Středa 9.5.

8.00 – 11.00 hod. školní jídelna

Středa 9.5.

11.00 – 14.00 hod.

 

FCE

!Pozor ZMĚNA! :

písemná i ústní část VE ČTVRTEK

Čtvrtek  10. 5.

8.00 – 12.00 hod. školní jídelna

Čtvrtek 10.5.

12.15 – 14.30 hod

CAE

Středa 16.5.

8.00 – 13.00 hod.

Středa 16..5.

13.00 – 16.30 hod.

 

Mgr. Jana Kubešová, koordinátorka kurzů

Bener