středa, 07 prosinec 2016 00:00

Erasmus +

Napsal(a)

Naše škola získala grant v rámci programu Erasmus + na realizaci projektu s názvem Jazyky cesta k porozumění. Součástí tohoto projektu jsou i mobility jednotlivých učitelů. O zkušenosti se s Vámi poděli jednotliví vyučující po skončení jednotlivých mobilit.

Jako první vycestovala paní učitelka Kateřina Soukupová, která učí angličtinu za 1. stupni, současně vede metodické sdružení učitelů angličtiny a je koordinátorkou jazykových kurzů.

"V rámci programu Erasmus +, který je podporovaný Evropskou Unií, jsem dostala příležitost strávit dva týdny v jazykové škole Lake School v Oxfordu. Kurz, který jsem si vybrala Creative Teaching for Primary Teachers, obsahoval 46 hodin výuky. Ve skupině se mnou byli učitelé 1. stupně z Norska, Polska, Německa. Obsah kurzu byl rozdělen do několika částí. Především poskytoval moderní způsoby výuky Aj pro děti 1. stupně a procházel i základní jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní pro tuto věkovou skupinu. V některých hodinách jsme se sami stali žáky a seznamovali se s aktivitami, které využijeme v hodinách (nechyběly ani anglické písně a říkadla oblíbené u českých dětí). Další oblastí byl náš osobní jazykový rozvoj a sebevzdělávání. Kromě trénování ne příliš oblíbených frázových sloves a idiomů, jsme zabrousili i k vývoji jazyka a jeho změnám. Škola zároveň pečovala i o náš kulturní rozvoj a organizovala pro nás prohlídky po památkách města a okolí. Získané dovednosti a materiály jsem předala svým kolegyním z 1. stupně ve dvou seminářích, které se konaly na konci listopadu.

Tento kurz splnil moje očekávání díky výborným lektorům, vždy nápomocným personálem školy a systémem výuky. Pobyt mne obohatil v nových výukových metodách práce, zanechal ve mne krásné zážitky a vzpomínky na univerzitní město Oxford.

Nově získané dovednosti využiji během výuky v hodinách angličtiny a současně se o ně podělím s kolegy z metodického sdružení angličtiny a učiteli jazykových kurzů."

Naposledy změněno středa, 07 prosinec 2016 14:40

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019