středa, 07 červen 2017 00:00

Výše stravného od 1. 9. 2017

Napsal(a)

Vážení rodiče a žáci,

ve školním roce 2017/2018 dojde ke zvýšení platby za obědy.

Prosím, věnujte pozornost zařazení syna/dcery do správné věkové kategorie žáka.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), ve kterém dosahují příslušného věku.

  věk. kategorie  7 - 10 let    30,-       660,- Kč na měsíc

  věk. kategorie 11 - 14 let    32,-      704,- Kč na měsíc   (strávníci narození od 1. ledna 2007)

  věk. kategorie 14 let a více  34,-      748,- Kč na měsíc   (strávníci narození od 1. ledna 2003)


Od srpna 2017 je možné hradit stravné pouze bezhotovostním převodem prostředků pravidelnou částkou na měsíc nebo jednorázově vyšší částkou na zvolené období. Možnost úhrady inkasem jsme byli nuceni zrušit z důvodu vysokých poplatků u naší banky. Nezapomeňte zrušit Souhlas s inkasem!

U všech bankovních ústavů lze zřídit např. trvalý příkaz - pravidelná částka převáděná na účet  školní jídelny - číslo účtu je 55338041/0100, vždy  např. 20. dne v měsíci na měsíc příští, první platba např. 20. 8. na září, poslední platba v květnu na červen. Dále je možné bezhotovostně odeslat na účet školní jídelny částku jednorázově vyšší, ze které je postupně čerpáno následující stravné. Vždy uveďte pro identifikaci přidělený variabilní symbol žáka/žákyně a do zprávy pro příjemce příjmení strávníka.

Vzniklé přeplatky budou vyúčtovány bezhotovostně zpět na konci školního roku a na vyžádání kdykoliv.

Pokud není  stravné připsáno na účet školní jídelny do konce měsíce, není možné od 1. dne následujícího měsíce čerpat obědy.

Děkuji za pochopení,

 

Marta Šlaufová

vedoucí školní jídelny

 

Naposledy změněno neděle, 12 listopad 2017 20:39

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024