středa, 24 červen 2020 10:25

Změna stravného od 1. 9. 2020 a změna úhrady čipu

Napsal(a)

Změna výše stravného od 1. 9. 2020 a změna hrazení identifikačního čipu.

(Aktualizace 18. 8. 2020)

Vážení rodiče a žáci,

ve školním roce 2020/2021 dojde ke zvýšení platby za obědy:

Prosím, věnujte pozornost zařazení syna/dcery do správné věkové kategorie žáka.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují příslušného věku.

  věk. kategorie  7 - 10 let    32,-       704,- Kč na měsíc

  věk. kategorie 11 - 14 let   34,-       748,- Kč na měsíc   (strávníci narození od 1. ledna 2010)

  věk. kategorie 14 let a více  36,-     792,- Kč na měsíc   (strávníci narození od 1. ledna 2006)

Stravné je možné hradit bezhotovostním převodem prostředků částkou na měsíc nebo vyšší částkou na zvolené období.
U všech bankovních ústavů lze zřídit např. trvalý příkaz - pravidelná částka převáděná na účet  školní jídelny - číslo účtu je 55338041/0100, vždy  např. 20. dne v měsíci na měsíc příští, první platba např. 20. 8. na září, poslední platba v květnu na červen. Dále je možné bezhotovostně odeslat na účet školní jídelny částku jednorázově vyšší, ze které je postupně čerpáno následující stravné. Vždy uveďte pro identifikaci přidělený variabilní symbol žáka/žákyně a do zprávy pro příjemce příjmení strávníka.

Pokud není konto strávníka dostatečné pro úhradu všech obědů v měsíci, není možné od 1. dne následujícího měsíce čerpat obědy.

Od srpna 2020 lze hradit identifikační čipy pouze bezhotovostním převodem. Při pořízení nového stravovacího čipu nebo při ztrátě a poškození bude pořizovací záloha 135,-Kč stržena z konta – případného přeplatku strávníka. Pokud nebude konto dostačující, bude nutné uhradit čip samostatnou bezhotovostní platbou. Při odevzdání nepoškozeného, funkčního čipu při ukončení stravování dojde k navýšení konta strávníka o pořizovací částku, celkové vyúčtování  přeplatků bude provedeno, jako obvykle na konci školního roku.

Prosím, věnujte pozornost sledování finančního konta, používání a čerpání strav. žetonů vašich dětí  na web.stránkách Strava.cz v přehledu plateb. Přihlašovací hesla se nemění, na vyžádání  lze hesla odeslat na uvedené email.adresy nebo sdělit telefonicky

Všichni strávníci budou automaticky přihlášeni na oběd od 1. 9. 2020, odhlašování a změny stravování provádějte obvyklým způsobem.  

Děkuji za pochopení,

 Marta Šlaufová, vedoucí školní jídelny

Naposledy změněno úterý, 18 srpen 2020 09:30

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024