pátek, 24 září 2021 12:45

Kandidáti do školské rady

Napsal(a)

Vážení rodiče, v tomto článku vám představíme tři kandidáty do školské rady – zástupce z řad rodičů.

Volba členů školské rady proběhne elektronicky. Konkrétní informace o hlasování obdrží rodiče mailem v týdnu od 4. 10. 2021. Rodiče budou volit dva členy školské rady

Kandidáti jsou představeni v abecedním pořadí:

Ing. Veronika Kramaříková, MBA

Dovoluji si Vás požádat o mou nominaci do školské rady, protože bych byla velmi ráda prospěšná pro školu, kde mi studují 2 děti a zároveň z důvodu mého pracovního nasazení vážně zvažuji svou rezignaci ve výboru Triangl. Mým primárním důvodem, který mne vede k žádosti o činnost ve školské radě je úzké provázání a spolupráce se sdružením Triangl a má znalost jak školního tak úředního prostředí, která by mohla pomoci společně rozvíjet naši ZŠ Horáčkova.

Ing. Andrea Kupková

Vystudovala jsem VŠE Praha, obchodní fakultu se zaměřením na cestovní ruch a služby. Nyní pracuji v HKR advokátní kanceláři jako ředitelka kanceláře. Ve volném čase se věnuji kynologii, ráda jezdím na kole, lyžuji a cestuji. Má dcera Kristina chodí do 5. A. 
V rámci své činnosti pro Školskou radu bych se ráda podílela na řešení aktuálních problémů školy i nás rodičů, a to jak ve spolupráci s Městskou částí Praha 4, tak i s dalšími odpovědnými orgány. K tomu ráda využiji své dosavadní zkušenosti jak ze své práce v advokátní kanceláři, kde jsem navíc nabyla dostatečného právního základu, tak i ze své předchozí manažerské praxe v dalších společnostech.

Ing. Zdeněk Santler, MBA

Rád bych navázal na mé minulé působení ve školské radě a z pozice člena rady budu rád škole nápomocen zejména v ekonomické oblasti (možnost čerpání dotací, podpora při jednáních se zřizovatelem).  Můj nejstarší syn odešel v roce 2020 ze ZŠ Horáčkova na víceleté gymnázium, prostřední syn chodí do 7. a nejmladší do 5. třídy na ZŠ Horáčkova, takže je mi prostředí naší školy velmi blízké. Osobně mám velmi kladný vztah ke vzdělávání. Vlastním a spoluřídím vzdělávací firmu a certifikační a akreditační centrum pro finanční trh. Dále jsem členem představenstva pojišťovny. Jsem připraven hájit zájmy školy a přispět k jejímu budoucímu rozvoji.

Naposledy změněno pátek, 24 září 2021 12:50

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 73
únor 2021