úterý, 26 říjen 2021 15:53

Projekt Erasmus +

Napsal(a)

Projekt "Jazyky napříč Evropou", který byl financován z programu Erasmus +, probíhal od října 2018 do září 2021.

Cílem našeho projektu bylo zvýšit jazykové kompetence pedagogů, seznámit se s aktivizujícími metodami práce ve výuce, inspirovat se dobrými příklady z praxe, prohloubit spolupráci se zahraničními školami a získat nové partnery pro další spolupráci s naší školou.

Náš projekt navazoval na projekt „Jazyky – cesta k porozumění“, ve kterém si učitelé poprvé vyzkoušeli stáž ve škole ve Velké Británii formou stínování (job-shadowing) a výukového pobytu (teaching assignment). Stáže byly velkou inspirací pro další učitele.

Partnerskými školami v našem projektu byly dvě menší školy. Ve francouzské škole proběhla stáž formou výukového pobytu. Jednalo se o tzv. bilingvní školu, ve které se vyučuje jak francouzsky tak i anglicky. Paní učitelka Petrů, která realizovala mobilitu má aprobaci na oba předměty a tak si vyzkoušela výuku v obou jazycích. V malé španělské škole realizovala stínování paní učitelka Vágnerová. Pro obě paní učitelky byly realizované aktivity neocenitelnou zkušeností.

V říjnu 2019 vycestovali žáci 5. a 6. tříd do partnerské školy ve Velké Británii, ve které strávili týden se svými britskými spolužáky.  Děti přijely nadšené. Seznámily se s britskou kulturou, ale i s autentickým prostředím škol a hlavně si vyzkoušely, že se domluví s anglicky mluvícími spolužáky. Učitelé během pobytu měli možnost sledovat výuku a management školy. Pro žáky i učitele byl pobyt velkou motivací pro další práci.

Stáže ve Velké Británii a na Maltě byly naplánovány na jaro 2020. Z důvodu celosvětové pandemie se je nepodařilo uskutečnit. Velkým zdrojem informací o fungování maltského školství bylo setkání paní zástupkyně Ivany Čapkové s ředitelkou maltské školy.

Zapojení učitelé realizovali různé vzdělávací kurzy ve Velké Británii, ve Španělsku, v Itálii, na Maltě a v Rakousku. Jednalo se o jazykové kurzy tak také metodologické kurzy.

Nově nabyté dovednosti a znalosti z kurzů a ze stáží uplatnili učitelé ve vlastní výuce. Žáky seznámili s odlišnostmi jednotlivých regionů a specifiky školství v navštívených zemích.

Díky stínování a výukovým pobytům učitelé získali reálnou představu o fungování školství v různých zemích Evropy z mnoha úhlů pohledu (organizace výuky, metodické materiály, způsob vedení školy, které problémy pedagogy tíží apod.). Inspirovali jsme se příklady dobré praxe od našich zahraničních kolegů. Získali jsme větší povědomí o inkluzi talentovaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jsme přesvědčeni, že hlavní dopad projektu byl především na práci dětí ve výuce, neboť kvalitně vedená výuka obohacená o kreativní metody, efektivní organizace výuky, zkušený a sebevědomý pedagog jsou hlavními hnacími motory pro motivaci žáků.

Podrobnosti o jednotlivých mobilitách naleznete v záložce webových stránek Mezinárodní projekty.

Škola má velmi dobré zkušenosti s programy Erasmus+. Výjezdy učitelů jsou neocenitelnou zkušeností, kterou učitelé mohli zažít. Chceme v tomto trendu pokračovat. Vypracovali jsme strategický plán, který je součástí žádosti o akreditaci Erasmus +. Pokud škola získá akreditaci, otevřou se dveře učitelům i žákům vzdělávacím aktivitám v zahraničí až do roku 2027. „Věříme, že jeden projekt končí, ale něco nového začíná.

Naposledy změněno středa, 27 říjen 2021 10:16

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021