úterý, 20 září 2016 00:00

Pronájem tělocvičen

Volné hodiny pronájmu tělocvičen ve školním roce 2023/2024:

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024