Ivana Čapková

Ivana Čapková

pondělí, 21 březen 2022 14:46

Zápis do 1. tříd - přihláška

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/23 proběhne v úterý 5. 4. a ve středu 6. 4. 2022.

Prosíme, věnujte pozornost dalším podrobnostem na tomto odkaze, kde najdete také elektronickou přihlášku k zápisu.

středa, 23 únor 2022 13:37

Akreditace Erasmus+

Naše škola získala akreditaci Erasmus + v oblasti školního vzdělávání.

středa, 23 únor 2022 13:23

Chemická olympiáda

Školní kolo chemické olympiády probíhalo v průběhu prvního pololetí. Na prvním místě se umístila Kateřina Zíková z 9. B, která postoupila do okresního kola.

středa, 16 únor 2022 11:54

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří proběhnou 2. 3. a 3. 3. 2022. Informaci o průběhu dnů otevřených dveří naleznete na tomto odkazu.

středa, 09 únor 2022 09:36

Doučování

Někteří žáci po dlouhé době on-line výuky a nepřítomnosti ve škole potřebují pomoci se zvládáním učiva.

středa, 09 únor 2022 09:11

Ředitelské volno

Na den 28. 2. vyhlašujeme ředitelské volno. V provozu bude školní družina (8:00 - 16:00). Obědy pro děti ve škole budou zajištěny.

pátek, 21 leden 2022 10:29

Fyzikální olympiáda

Zadání úloh fyzikální olympiády pro žáky 8. a 9. ročníků naleznete na oficiálních stránkách Fyzikální olympiády.

pátek, 07 leden 2022 11:35

O2 Chytá škola II.

Naše škola uspěla již podruhé v grantovém řízení O2 Chytrá škola. Na realizaci našeho projektu získala částku ve výši 80 tis. Kč z Nadace O2.

 Cílem našeho projektu:

 1. Vytvoření pilotního programu pro výuku informatiky podle nového vzdělávacího programu
 2. Zvýšení digitální gramotnosti žáků i pedagogů
 3. Bezpečnost dětí ve světě moderních technologií

Co bude z projektu financováno?

 1. Vzdělávací aktivity pro žáky:
  EduBus – žáci vybraných tříd propojí v mobilní polytechnické laboratoři stavebnici Lego SPIKE Essential s tabletem a díky jednoduchému programovacímu jazyku si vyzkouší naprogramovat svého robota. (jaro 2022)
  Pro žáky 6. – 9. tříd je naplánovaný program Digitální identita: O životě na sociálních sítích. Během setkání se dozní, jaká nebezpečí se skrývají v digitálním prostředí, jak obrazovky ovlivňují jejich myšlení, komunikaci a vnímání sama sebe? (podzim 2022)
 2. Vzdělávací aktivity pro učitele:
  Edubus - seminář pro učitele v mobilní polytechnické laboratoři -práce s robotickými stavebnicemi (jaro 2022)
  Úvod do inerdisciplánárního učení (myšlení) - workshop týkající se práce s myšlenkovými sítěmi a beseda rozvádějící, v čem spočívá vzdělávání v souvislostech, individuální projektová výuka a kreativní práce s poznáním. (léto 2022) 
 1. Beseda pro rodiče - Děti a technologie: O důvěře v digiděti – beseda plná praktických rad pro rodiče našich dětí. (podzim 2022)
 2. Nákup roční licence pro učitele pro tvorbu výukových materiálů prostřednictvím on-line aplikace
 3. Nákup robotických pomůcek pro výuku informatiky podle novely Rámcového vzdělávacího plánu.

Tento projekt řeší aktuální témata, se kterými se setkáváme ve škole a věříme, že prostřednictvím tohoto projektu se škola posune zase kousek dál.

 

 

 Jak se nám podařily splnit projektové cíle?

Když se podíváme zpětně, s potěšením můžeme konstatovat, že všechny projektové cíle, které jsme si stanovili se nám podařilo splnit. 

Naši učitelé využívají licence na tvorbu výukových materiálů. Žáci i učitelé, kteří zažili jeden den s polytechnikou laboratoří EduBus byli nadšeni. Díky semináři pro učitele v Edubusu si učitelé informatiky ujasnili, které robotické pomůcky zakoupí pro výuku informatiky. V rámci výtvarné výchovy pracovali žáci na projektu Věda výtvarně. Nejlepší práce byly oceněny dárky, které jsem získaly z na Nadace O2. Jednalo se o propagační materiály, které dětem udělaly radost.

Žáci 2. stupně získali lepší představu o tom, jaké nástrahy je čekají na sociálních sítích a na co si dát pozor.
Učitelé se dozvěděli, jak pracovat s digitálními technologiemi, jak nahlížet na současnou generaci dětí, které vyrostly "s mobily v ruce", co mohou ovlivnit a co nikoli a jak mohou pomoci dětem, když se dostanou do složité situace.

Velký úspěch zaznamenala beseda pro rodiče. Díky velké osvětě ze strany našich učitelů se sešlo na besedě téměř 100 rodičů, kteří se zamýšlejí nad výchovou dětí s pohledu používání mobilů a sociálních sítí. Při organizaci pomáhali i žáci 7. ročníků, kteří pro rodiče připravili minikavárničku. Vzhledem k zájmu rodičů jsme se rozhodli, že zorganizujeme další besedu, kterou již budeme hradit z jiných zdrojů.

Podrobnosti o jednotlivých akcích si můžete přečíst ve dvou číslech našeho školního časopisu: Jazyk č. 75 a  Jazyk č. 76

pátek, 07 leden 2022 11:29

Grant O2 - Chytrá škola

Naše škola uspěla již podruhé v grantovém řízení O2 Chytrá škola. Na realizaci našeho projektu v roce 2022 získala částku ve výši 80 tis. Kč z Nadace O2.

středa, 05 leden 2022 11:14

Astronomická olympiáda

Ve středu 12. ledna 2022 se uskuteční astronomická olympiáda pro žáky 6. - 9. ročníků. Zájemci se do pátku 7. 1. 2022 přihlásí v kabinetě matematiky ve 2. patře.

Strana 10 z 30

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024