Novinky

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/23 proběhne v úterý 5. 4. a ve středu 6. 4. 2022.

Prosíme, věnujte pozornost dalším podrobnostem na tomto odkaze, kde najdete také elektronickou přihlášku k zápisu.

V týdnu 14. – 18. února se na naší škole konal Fashion Week. Akci si vymyslely žákyně z 8.B a Školní parlament i mnozí učitelé ji nadšeně podpořili.

Žáci, kteří uvažují o složení zkoušky KET, PET, FCE a CAE na British Council, se mohou zúčasnit konzultací ke zkouškám v sobotu 19. 3. 2022.  DETAIL

Srdečně děkujeme všem, kteří se zapojili do akce na pomoc Ukrajině. Děkujeme paní vychovatelkám, které poskytly stužky, dětem a učitelům, kteří pomáhali s organizací, a vám všem, kteří jste finančně přispěli. Vybrali jsme 32 709Kč.

Vážení rodiče, níže najdete doplňující informace k lyžařskému zájezdu.

V únoru se tradičně jako každý rok konalo obvodní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Dne 16.února proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Naše škola získala akreditaci Erasmus + v oblasti školního vzdělávání.

Školní kolo chemické olympiády probíhalo v průběhu prvního pololetí. Na prvním místě se umístila Kateřina Zíková z 9. B, která postoupila do okresního kola.

Vážení rodiče, z důvodu účasti lektora kroužku na lyžařském výcviku se kroužek florbalu dne 22. 2. 2022 nekoná. Ve čtvrtek 24. 2. 2022 bude kroužek probíhat normálně.

V posledním lednovém týdnu proběhlo při hodinách francouzštiny školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce.

Koncem měsíce ledna se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Školního kola se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.

Dny otevřených dveří proběhnou 2. 3. a 3. 3. 2022. Informaci o průběhu dnů otevřených dveří naleznete na tomto odkazu.

Dne 26. ledna 2022 se distanční formou uskutečnila oblastní kola matematické olympiády kategorií Z5 a Z9. 

Vážení rodiče, z důvodu mimořádného ředitelského volna se dne 28. 2. 2022 žádné jazykové kurzy nekonají.

Strana 3 z 30

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021