Novinky

Vážení rodiče, i letos budou v naší škole po dobu letních prázdnin probíhat letní příměstské tábory.

Protože došlo k obnově prezenční výuky na školách, proběhnou pro žáky jazykových kurzů zkoušky nanečisto. Více na Jazykové kurzy

Vážení rodiče,

v detailu tohoto článku najdete konečné výsledky zápisu do 1. tříd.

Vážení rodiče, sportovní kroužky od 17.5 v normálním režimu.

Z důvodu mimořádné situace (distanční výuka, omezení akcí) nebudeme v letošním školním roce provádět hromadné registrace ke zkouškám na British Council.

Plnění informační povinnosti v souvislosti se samotestováním žáků

Náš projekt s názvem „Jazyky cesta k porozumění“ byl nominován na ocenění za výjimečný přínos učitelů a jejich škol ve vzdělávání.  

Paní učitelka Jana Sadilová postoupila do finále soutěže Global teacher prize 2021. Podrobnější informace najdete v tomto článku.

Třída 2. B se pod vedením paní učitelky Evy Krutílkové zapojila do projektu Srdce s láskou darované. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Do okresního kola chemické olympiády postoupili ze školního kola dva žáci 9. ročníků Viktorie Došlá a Jakub Jetelina.

Matěj Smetana, žák 9.b uspěl i v III. postupovém kole - krajském kole Matematické olympiády.

Informace o organizaci dnů otevřených dveří najdete v tomto článku.

Vážení rodiče,

po poměrně dlouhé době jsme opět vydali další číslo školního občasníku „Jazyk“.

V úterý 26. 1. 2021 se uskutečnilo 2. kolo soutěže hledáme nejlepšího mladého chemika. Těší nás postup Viktorie Došlé do dalšího kola.

Strana 7 z 30

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 74
listopad 2021