Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd se uskuteční

v úterý 26. 5. 2015 od 17.00 ve školní jídelně.

Co by měl umět prvňáček?

. zná svoje jméno a příjmení
. zná svoji adresu
. umí se obléknout a převléknout do cvičebního úboru
. udržuje pořádek na svém pracovním místě
. pozná barvy
. dovede kreslit tužkou i malovat štětcem
. umí vystřihnout obrázek – práce s nůžkami
. umí pozdravit, poděkovat a poprosit
. umí naslouchat svým spolužákům, respektuje dospělé
. správně vyslovuje a opakuje obtížná slova

Všechno důležité najdete také v dokumentu Desatero pro rodiče předškoláka (ke stažení také v sekci Škola online - Dokumenty ke stažení - 1. třídy).

Přejeme vašim dětem úspěšné zahájení školní docházky

Mgr. Jana Libichová, RNDr. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

 

V úterý 31. 5. 2016 od 17.00 se uskuteční schůzka rodičů budoucích žáků 1. ročníků.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 70
listopad 2018