Požadavky pro zařazení žáka do jazykové skupiny pro pokročilé

Napsal(a)

Pokud dítě, kterému bude povolen přestup do 6. ročníku,  prokáže znalost z francouzštiny, španělštiny nebo němčiny, může být po přezkoušení zařazeno do jazykové skupiny pro pokročilé. Požadavky jsou zveřejněny v tomto článku.

Němčina

Učebnice Paul, Lisa α Co. – A1/1 – 1. díl celý

Čísla do 100, představení sebe a rodiny, koníčky, abeceda, základní pravidla výslovnosti, tázací slova – wer, was, woher, wann,wann, vyučovací předměty a rozvrh hodin, barvy, zvířata, čas, povolání, dny v týdnu, měsíce, roční doby, zápor nicht a kein, školní potřeby, státy, hodnocení přídavnými jmény + finden

Slovesa v přítomném čase – pravidelná, sein, haben, möchte + infinitiv, müssen, können, schlafen, fahren, laufen, essen, sprechen, slovesa s odlučitelnou předponou

Určitý a neurčitý člen podstatných jmen, zápor nicht a kein, předložky in, aus, am, im

Pořádek slov ve větě

Podstatná jména v jednotném i množném čísle

Osobní a přivlastňovací zájmena

Španělština

1. díl učebnice EXPLORA (Unidad 0 – Unidad 4)

Unidad 0–1 – abeceda, pozdravy, představit se, umět říci a zeptat se na základní osobní údaje (jméno, věk, národnost, tel. číslo). Slovesa tener, ser, llamarse.

Unidad 2 Já a moje rodina, popis postavy, charakter osob, profese, číslovky do 100, zvířata. Přivlastňovací zájmena, člen určitý a neurčitý u podstatných jmen.

Unidad 3 – Škola - školní potřeby, předměty, rozvrh hodin, barvy, dny v týdnu, části dne. Časování pravidelných sloves v přítomném čase, Sloveso haber – vyjádření existence. Množné číslo podstatných a přídavných jmen.

Unidad 4 – Jídlo a pití. Umět říci, co mám a nemám rád, objednávky jídla v restauraci. Nepravidelná slovesa querer, gustar.

Francouzština

1. díl učebnice Alex et Zoé a 7 lekcí učebnice Amis et Compagnie I

Základní slovní zásoba a schopnost odpovědět na jednoduché otázky v rámci témat:
Já a moje rodina
Popis osoby, části těla
Škola, školní pomůcky, školní předměty, rozvrh hodin
Co mám a nemám rád - jídlo
Záliby, koníčky, trávení volného času
Město, dopravní prostředky, obchody, budovy ve městě
Čas, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období

Gramatika:
Nepravidelná slovesa – avoir, etre, vouloir, devoir, faire, aller, prendre
Zvratná slovesa
Zápor, otázka zjišťovací, rozkazovací způsob
Zájmena osobní nesamostatná i samostatná, přivlastňovací nesamostatná, tázací
Podstatná jména – člen určitý, neurčitý, dělivý, množné číslo 

Naposledy změněno pátek, 10 květen 2024 11:55

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024