Přírodověda

Napsal(a)

Hodinové dotace

4. ročník – 2 hodiny týdně
5. ročník – 2 hodiny týdně

 

 

Učebnice

Učebnice přírodovědy ve 4. ročníku: TAKTIK
Učebnice přírodovědy v 5. ročníku: TAKTIK

Charakteristika předmětu

Přírodověda je předmět obsahující poznatky z různých přírodovědných oborů. Umožňuje žákům 1. stupně rozvíjet schopnosti, díky nimž mohou aktivně poznávat přírodu, porozumět jí, chránit ji. Dále porozumět svému tělu, získat základní poučení o zdraví a nemocech a uvědomit si zodpovědnost za zdraví své i jiných lidí a to, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka. Žáci se učí pozorovat, pojmenovávat věci, děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Utváří se jim ucelený obraz světa, ve kterém žijeme.

Vzdělávací obsah předmětu je rozčleněn do dvou základních tematických okruhů:
- Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají tyto oblasti:
- Vesmír, Země, Slunce a hvězdy
- Podmínky života na Zemi
- Rozmanitost přírody
- Přírodní společenstva
- Ochrana životního prostředí

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví se děti seznámí s oblastmi:
- Člověk a jeho životní prostředí
- Lidské tělo
- Technika a my
- Zdravý životní styl

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda navazuje na učivo Prvouky v 1. období (1. – 3. ročník) a vytváří základ pro vyučovací předmět přírodopis na 2. stupni. Jednotlivá témata lze přeskupovat vzhledem k sezónním možnostem a podmínkám pro vyučování mimo školní budovu.

Součástí výuky je exkurze do planetária.
Sexuologická přednáška
Každoroční školy v přírodě
Spolupráce s ekologickým centrem Tereza

Kritéria hodnocení

 

Naposledy změněno úterý, 08 září 2020 11:49

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024