neděle, 09 únor 2014 22:13

Výtvarná výchova - 2. stupeň

Napsal(a)

Učebnice

Výuka není pevně vázána na konkrétní učebnice. Žáci mají dle tématu k dispozici knihy teorie výtvarného umění k nahlédnutí.

 

 

Hodinové dotace

6. ročník 2 hodiny týdně
7. ročník 2 hodiny týdně
8. ročník 1 hodina týdně
9. ročník 1 hodina týdně

Vzdělávání v předmětu výtvarná výchova 

Cílem výuky je umožnit žákům rozvíjení estetického cítění, tvořivosti a vnímání výtvarného umění. Směřuje k tomu, aby si žáci vypěstovali kladný vztah k výtvarnému umění, byli schopni výtvarného sebevyjádření, dokázali interpretovat a hodnotit výtvarná díla a měli přehled v základní výtvarné teorii.

Výtvarná výchova využívá mezipředmětových vztahů především s dějepisem (dějiny výtvarné kultury), českým jazykem, případně s fyzikou (teorie barev), geometrií (znalost perspektivy), biologií (studium přírodnin, lidská anatomie).

Stručný přehled učiva podle ročníků

6. roč. – zákl. rozdíl mezi malbou a kresbou,kompoziční vnímání geom. tvarů, ses-

              kupení, linií, bodů, vrstvení, zvětšování, zmenšování a zmnožování

7. roč. – zákl.vyjadřovací prostředky-bod, barva, plocha, světlo, linie a pestrá škála

              výtv.technik jako je grafika, písmo, 3D objekty, řemeslná tvorba, komiksy

8. roč. – fotografie, animace, zařazení moderního umění, návrhy loga, ex librisy, teo-

              rie a praxe perspektivy a hlubší propracovanější práce s výtv.technikami,

              zařazení shlédnutých výstav do výuky a propojení s ost.předměty

9. roč. – prolnutí kompozice, výtv.technik, materiálů a audiovizuální techniky                     

              v podnětné, esteticky působící, pohybové, procítěné, rozumové tvoření s

              uvědomováním si vlastního já

Hodnocení výtvarné výchovy

Průběžné hodnocení výtvorů s ohledem na schopnosti žáka dle těchto faktorů: pracovní nasazení, snaha, interpretace, vlastní sebereflexe.

Prezentace projektů, plnění úkolů na výstavách, hodnocení aktivity v hodinách, případně test z dějin výtvarného umění nejméně 1x/pololetí.

Naposledy změněno středa, 20 srpen 2014 02:28

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Virtuální prohlídka
PJZŠ Horáčkova

Projděte si naši školu pomocí virtuální prohlídky

Školní časopis
JAZYK


číslo 72
listopad 2019