Německý jazyk - 2. stupeň

Napsal(a)

Vyučující německého jazyka

Mgr. Jana Libichová - ředitelka školy
PaedDr. Hana Sivanincová 
Mgr. Martina Stojanovićová

 

Učebnice

Žáci se učí podle řady učebnic Prima od nakladatelství Fraus, která je velmi pěkně zpracovaná a výrazněji zaměřená na rozvíjení řečových dovedností. Děti pokračují po ukončení učebnic Start mit Max druhým dílem Primy (A1/2).  Pro žáky, kteří jsou na základě přijímacího řízení přijati do 6. ročníku, je německý jazyk veden od úplných počátků, není tedy vyžadována jeho znalost. I oni mají učebnici od nakladatelství Fraus, a to Prima A1/1.

Hodinové dotace

6. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
7. ročník 3 hodiny (3)
8. ročník 3 hodiny (2 + 1*)
9. ročník 4 hodiny (3 + 1*)
hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Vzdělávání v předmětu německý jazyk

Německý jazyk jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.
Vyučujeme ve dvou jazykových učebnách, v jedné je k dispozici plátno s projektorem, v druhé interaktivní tabule.

Pro 9. ročníky se každým rokem připravuje jazykový projekt „Procházky Prahou“ nebo prezentace v Power - pointu  na témata, zadaná vyučujícími. Devátý ročník  je zakončen  závěrečnou zkouškou z jazyka, po jejímž úspěšném absolvování žák obdrží certifikát o dosažené jazykové úrovni podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro druhý cizí jazyk se předpokládá úroveň A2 podle EERJ.
Úspěšné splnění jazykového projektu nebo prezentace a složení závěrečné jazykové zkoušky jsou zároveň jedním z kritérií pro uzavření klasifikace na konci 9. ročníku.

Soutěž

Pro žáky 6. až 9. ročníku je každoročně určena konverzační soutěž v NJ. Soutěž se dělí do dvou kategorií : A – 6. a 7. ročník, B – 8. a 9. ročník. V obou kategoriích obvodního kola naše děti obsazují přední místa, často postupují i do kola krajského. 

 
Zájezd

Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do německy mluvících zemí .Líbilo se nám v Bavorsku, na adventních trzích ( Míšeň, Drážďany), v Rakousku. Opakovaně oblíbený je zájezd do Švýcarska.

 

Naposledy změněno čtvrtek, 16 duben 2020 20:43

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024