Německý jazyk - 1. stupeň

Napsal(a)

Vyučující německého jazyka

Mgr. Jana Libichová - ředitelka školy

PaedDr. Hana Sivanincová

Mgr. Martina Stojanovićová

Učebnice

Čtvrtý a pátý ročník se učí podle učebnic Start mit Max 1. a 2. díl od nakladatelství Fraus, které je velmi pěkně zpracovány a výrazněji zaměřeny na rozvíjení řečových dovedností.

Hodinová dotace:

4.ročník - 2 hodiny týdně*
5.ročník - 3 hodiny týdně*
hodiny označené * jsou součástí nadstandardního učebního plánu.

Charakteristika předmětu

Německý jazyk jazyk patří mezi volitelné předměty. Je vyučován od 4. do 9. ročníku.
Vyučujeme ve dvou jazykových učebnách, v obou je k dispozici projektor s plátnem nebo interaktivní tabule.

 
Zájezd

Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do německy mluvících zemí. Ve školním roce 2011/2012 to bylo putování Švýcarskem. Dále jsme   navštívili např. Mnichov, údolí Rýna, Koblenz, Rýnské vodopády, květinový ostrov Mainau, Norimberk, Bodamské jezero, zámek Neuschwanstein… Švýcarsko  navštěvujeme opakovaně, o zájezd do této země je vždy velký zájem.

 

Naposledy změněno čtvrtek, 16 duben 2020 20:33

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 79
červen 2024