Slavnostní zahájení školního roku 1. 9. 2022
Informativní rodičovské schůzky, Valná hromada Trianglu z. s. 15. 9. 2022
Testy profesní orientace 9. A 30. 9. 2022
Beseda pro rodiče - DIGIDĚTI 4. 10. 2022
Testy profesní orientace 9. B 7. 10. 2022
Zájezd do Anglie pro 5. a 6. třídy 15.–22. 10. 2022
Projektové dny 24. a 25. 10. 2022
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2022
Testování tělesné zdatnosti 3. a 7. tříd říjen, listopad 2022
Měsíc bezpečí listopad 2022
SCIO testy 9. třídy listopad 2022
Ředitelské volno 18. 11. 2022
Čtvrtletní pedagogická rada 23. 11. 2022
Rodičovské schůzky 24. 11. 2022
Adventní slavnosti 14. 12. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022–2. 1. 2023
Terezín 12.–13. 1. 2023
Uzavření klasifikace 20. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. A a 7. C 21.–28. 1. 2023
Pololetní pedagogická rada 25. 1. 2023
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2023
Lyžařský výcvikový kurz 7. B a starší třídy 2.–7. 2. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Turnaj ve florbalu 3.–5. třídy 13. 2. 2023
Turnaj ve florbalu 1. a 2. třídy 14. 2. 2023
Dny otevřených dveří pro zápis 7.–8. 3. 2022
Jarní prázdniny 13.–19. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Ředitelské volno pro žáky
11.–12. 4. 2023
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2023/2024
12.–13. 4. 2023
Termíny přijímacích zkoušek na střední školy duben 2023
Zájezd do Holandska 16.–23. 4. 2023
Třičtvrtěletní pedagogická rada 19. 4. 2023
Rodičovské schůzky
20. 4. 2023
Čarodějnice 27. 4. 2023
Zájezd do Anglie 8. a 9. třídy
30. 4. – 6. 5. 2023
Fotografování tříd 9. 5. (11. 5.) 2023
Zkoušky KET, PET, FCE, CAE nanečisto 10. 5. 2023
Školní ples nebo zahradní slavnost 19. 5. 2023
Jazykové certifikáty AJ / Videopohlednice (během vyučovacích hodin) květen– červen 2023
Jazykové certifikáty FJ, NJ, ŠJ / Procházky Prahou / Prezentace 5.–7. 6. 2023
Uzavření klasifikace 19. 6. 2023
Závěrečná pedagogická rada 21. 6. 2023
Předání absolventských listů, setkání s rodiči 21. 6. 2023
Slavnostní předání certifikátů Movers 23. 6. 2023
Vysvědčení 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7.–1. 9. 2023
Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023

 Školy v přírodě – konec května a začátek června 2023

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022