pondělí, 22 srpen 2022 10:45

Změna od 1. 9. 2022

Napsal(a)

Vážení rodiče a žáci,

ve školním roce 2022/2023 dojde ke zvýšení platby za obědy:

Prosím, věnujte pozornost zařazení syna/dcery do správné věkové kategorie žáka.
Do věkových skupin jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují příslušného věku.

  věk. kategorie  7 - 10 let    34,-       748,- Kč na měsíc

  věk. kategorie 11 - 14 let   36,-       792,- Kč na měsíc   (strávníci narození od 1. ledna 2012)

  věk. kategorie 14 let a více  38,-     836,- Kč na měsíc   (strávníci narození od 1. ledna 2008)

Stravné je možné hradit bezhotovostním převodem prostředků částkou na měsíc nebo vyšší částkou na zvolené období.
U všech bankovních ústavů lze zřídit např. trvalý příkaz - pravidelná částka převáděná na účet  školní jídelny - číslo účtu je 55338041/0100, vždy  např. 20. dne v měsíci na měsíc příští, první platba např. 20. 8. na září, poslední platba v květnu na červen. Dále je možné bezhotovostně odeslat na účet školní jídelny částku jednorázově vyšší, ze které je postupně čerpáno následující stravné. Vždy uveďte pro identifikaci přidělený variabilní symbol žáka/žákyně a do zprávy pro příjemce příjmení strávníka.

U nově nastupujících žáků je nutno první platbu stravného navýšit o částku 135 Kč na přidělení identifikačního čipu. Částka se hradí na účet školní jídelny 55338041/0100 a je možné ji odeslat samostatně pod přiděleným variabilním symbolem žáka.

Pokud není konto strávníka dostatečné pro úhradu všech obědů v měsíci, není možné od 1. dne následujícího měsíce čerpat obědy.

Při pořízení nového stravovacího čipu nebo při ztrátě a poškození během školního roku bude pořizovací záloha 135,-Kč stržena z konta – případného přeplatku strávníka. Pokud nebude konto dostačující, bude nutné uhradit čip samostatnou bezhotovostní platbou. Při odevzdání nepoškozeného, funkčního čipu při ukončení stravování dojde k navýšení konta strávníka o pořizovací částku, celkové vyúčtování přeplatků bude provedeno jako obvykle na konci školního roku.

Prosím, věnujte pozornost sledování finančního konta, používání a čerpání strav. žetonů vašich dětí  na webových stránkách Strava.cz v přehledu plateb. Přihlašovací hesla se nemění, na vyžádání lze hesla odeslat na uvedené emailové adresy nebo sdělit telefonicky.

Všichni strávníci budou automaticky přihlášeni na oběd od 1. 9., odhlašování a změny stravování provádějte obvyklým způsobem.  

Děkuji za pochopení,

Marta Šlaufová, vedoucí školní jídelny

Naposledy změněno středa, 24 srpen 2022 16:15

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 77
červen 2023