Novinky

Vážení rodiče, informace o Letní družině Vám byly zaslány e-mailem.

Vychovatelky ŠD

Vážení rodiče,

od nového školního roku se změní způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny.

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí vychází z vyhlášky č.211/210 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT. 

Vážení rodiče,

v detailu tohoto článku najdete konečné výsledky zápisu do 1. tříd.

V květnovém čísle  časopisu MČ Prahy 4 Tučňák naleznete na 14 stránce článek pod názvem Pražským Ámosem je Veronika Svobodová.

V souvislosti se zavedením distančního vzdělávání a on-line lekcí jsme doplnili do školního řádu informaci, týkající se on-line vzdělávání a pořizování obrazových a zvukových záznamů.

Z důvodu omezení výuky nelze letos pokračovat ve výuce v jazykových kurzech. Další informace v sekci Jazykové kurzy

Učitelé i žáci PJZŠ v Praze 4 Vám přejí krásné Velikonoce

Že v "tom" v současné době nejsme sami, je asi všem jasné. Nejenom dospělí si to právě teď zkoušejí usnadnit nejrůznějšími netradičními akcemi a legráckami.

I když sborové zkoušky v této době samozřejmě nemáme, přece jenom se v Rolničce něco (málo) děje.

Vážení rodiče,

Níže najdete informace a odkaz na stránku Ministerstva průmyslu a obchodu pro OSVČ v souvislosti s ošetřovným.

Budete-li si psát o potvrzení, prosím, uveďte zda potřebujete „Žádost o ošetřovné..." pro ZAMĚSTNANCE, nebo „Potvrzení o uzavření školy“ pro OSVČ.

Vážení rodiče,

zveme Vás a Vaše děti na stránky školní družiny. 

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/21 proběhne podle doporučení MŠMT elektronicky bez přítomnosti dětí od 1. do 17. dubna 2020. Až do konce dubna budeme ještě přijímat přihlášky těch, kteří v tomto termínu nebudou mít možnost zápis provést. Další informace najdete v detailu článku.

https://moodle.horackova.cz/ zde naleznete nové kurzy na podporu výuky. 6.A 6.B 6.C - Dějepis,  7.A  7.B 7.C Dějepis, 8.A 8.B - Dějepis   9.B - Dějepis 8.B - Občanská výchova, 9.B - Občanská výchova

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 26. 3. 2020 vstoupila v platnost změna zákona, podle kterého lze čerpat ošetřovné. Další informace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100

Školní časopis
JAZYK


číslo 75
červen 2022